عنوان کتاب: کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی

قیمت : 7000
ID :76

Description

تاریخ ارسال به چاپخانه: 1391/11/12
تاریخ ارسال به صحافی: 1391/11/16
تاریخ ارسال به مؤلف: 1391/12/06
درس ایستایی ساختمان یکی از دروس پایه ای و کلیدی رشته ساختمان می باشد. توجه به این درس و فراگرفتن اصولی این درس در دوران هنرستان سکوی پرتابی برای درک دروس مهم رشته های مهندسی عمران در دانشگاه است. با توجه به اینکه منابع کتاب های کمک درسی در رشته های فنی بسیار کم می باشد و آزمون این درس نیز بصورت نهایی در سراسر کشور برگزار می گردد، برآن شدم تا سوالات نهایی این درس را جمع آوری نموده و به تشریح آنها بپردازم و آن را در قالب کتابی که اکنون پیش روی شماست در بیاورم. با توجه به تغییرات این کتاب در سال 90و حذف بعضی از قسمت ها، سوالات آن قسمت ها را نیز حذف کردم ودر این کتاب گنجانده نشده و در 10 فصل گـــردآوری نمودم. سوالات بصورت فصل بنـدی شده می باشد و هنــرآموزان می توانند در همان ابتدای سال بعد از اینکه هر فصلی به پایان رسید و تمرینات آن فصل را بررسی کردند، می توانند این کتاب را مطالعه نمایند و به بررسی سوالات آن فصل بپردازند. و از این طریق با نمونه سوالات نهایی آن فصل آشنا شده و با تسلط و آمادگی بیشتری برای امتحانات نهایی آماده شوند.امیدوارم مورد توجه هنرآموزان و علاقمندان این رشته قرار بگیرد.انشاالله بزودی DVD آموزشی این مجموعه نیزآماده و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
جهت خرید کتاب به سایت www.behtanashr.ir مراجعه نمایید
موضوع: کمک درسی دبیرستان
مرتضی ذاکری درباغی
چاپ شده و موجود در فروشگاه
صفحه: 140
کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی